Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Lemmikkihotelli Kultatassula Oy
Y-tunnus: 3135413-5
Puhelin: 045 346 6807
Sähköposti: info@kultatassula.fi
Osoite: Kapasaarentie 53, 26910 Rauma (Unaja)

Lemmikkihotelli Kultatassula Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää verkkokaupassaan ja nettisivuillaan osoitteessa kultatassula.fi. Lemmikkihotelli Kultatassula käsittelee toiminnassaan henkilötietoja, jotka liittyvät:

 • tilausten ja varausten käsittelyyn
 • markkinointiin
 • asiakkuuksien ylläpitoon

   MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN JA MITEN NIITÄ KÄYTETÄÄN?

   ASIAKKAILTA KERÄTTY TIETO

   Keräämme asiakkailtamme tilausten käsittelyyn ja asiakkuuksien ylläpitoon tarvittavia tietoja. Näitä tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, ellei asiakas anna tähän erikseen suostumusta.

   Verkkokaupasta ostavalta asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:  

   • Tunnistamistiedot: etu- ja sukunimi
   • Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
   • Maksutiedot liittyen maksutapahtumien selvittämiseen, palautuksiin ja mahdollisiin luottotietojen tarkastuksiin
   • Ostoshistoria
   • Annettu palaute ja lähetetyt viestit

   Lemmikkihotelli Kultatassula Oy käyttää tietoja asiakkuuksien hallintaan ja käyttäjien tunnistamiseen. Tietoja käytetään varausten hallintaan ja sujuvaan palvelun tuottamiseen.

   Tietoja voidaan käyttää kohdennettuun mainontaan niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan. Markkinointitoimenpiteitä voi olla sähköpostimarkkinointi, suoramarkkinointi sekä digitaalinen markkinointi (sosiaalinen media, display-mainonta, hakukonemainonta).

   VERKKOSIVUILTA ANALYTIIKAN AVULLA KERÄTTY TIETO

   Verkkosivujen kävijöiltä kerätään seuraavia tietoja analytiikan avulla:

   • Käyttäjätilin tunnistetiedot, käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto.
   • Jos kävijällä on sijaintitiedot päällä, tallentuu GPS-koordinaatit ja vastaavat paikannustiedot.
   • Evästeet ja muut tunnistetiedot.
   • Tiedot markkinointikampanjoista ja muut mahdolliset suostumuksella kerättävät tiedot

   Evästeiden, sosiaalisen median ja analytiikan kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voida käyttää henkilöiden tunnustamiseen. Näitä tietoja käytämme verkkosivustoilla kävijöiden analysointiin, jotta voimme palvella paremmin ja kohdentaa markkinointia.

   KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHINI?

   Henkilötietoja luovutetaan verkkosivujen ylläpitäjälle Shopifylle, maksupalvelujen tarjoajille, sekä tilausten toimittajille jos se on tilauksen käsittelyn takia välttämätöntä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille.

   TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

   Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoituksen täyttymiseen. Mikäli laissa asetettujen velvoitteiden osalta on tarpeellista, voimme säilyttää tietoja kauemmin. Kirjapito ja kuluttajakauppaa koskevien vasteiden hoitaminen voi edellyttää, että tietoja säilytetään kauemmin.

    REKISTERÖIDYN OIKEUDET

    Pääsy omiin tietoihin

    Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi kultatassula.fi asiakasrekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen. Pyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjälle.

    Tietojen oikaiseminen

    Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

    Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen

    Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.

    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

    Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

    Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

    Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

    Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi

    TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

    Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

    TURVALLISUUS JA REKISTERIN SUOJAUS

    Teemme paljon henkilötietojen suojaukseksi, jotta tiedot eivät katoa, niitä ei varasteta, väärinkäytetä, muuteta tai tuhota. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi palvelinten päivitykset, salasanojen vaihdot, salassapitosopimukset, käyttöoikeuksien rajoitukset. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

    Ostoskorisi on tyhjä

    Jatka shoppailua